אוטיזם

 אפרקסיה/דיספרקסיה ורבלית - ראה קובץ מצורף

דיסארטריה 

ADHD - הפרעת קשב וריכוז

שיתוק מוחין

פיגור שכלי

לקות שפתית