חזון


"כל ילד עם צרכים מיוחדים יקבל התערבות טיפולית רב-תחומית משולבת על ידי צוות טיפול רב תחומי בניהולו של מרכז תוכנית מקצועי"

ילד עם צרכים מיוחדים אינו שונה מכל ילד אחר למעט הקשיים עימם הוא בא לעולם. הוא זכאי להתנסות במסלול החיים של ילד בן גילו כשווה בין שווים. מרכז יעל מקדם את ההתערבות הרב-תחומית האינטגרטיבית בה יש התייחסות למכלול הקשיים בראייה אחת כוללת עשויה לתת מענה לקשיים של הילד. הגישה הרב-תחומית בוחנת את כל תחומי ההתפתחות והתפקוד ובונה את צורת התערבות המתאימה כמכלול אחד.

החזון של מרכז יעל הוא להפיץ את שתי שיטות הטיפול האינטגרטיביות שפותחו במרכז 

VML    ו    MDT 

לכל העולם, כך שכל ילד עם צרכים מיוחדים ובמיוחד ילדים עם אפרקסיה ורבלית יוכל ללהשתמש בכלים אלו ולהתקדם.

ברמה האקדמית  מרכז יעל שואף להנחיל את שתי שיטות הטיפול האלו ותפיסתן הרעיונית אל תוך מערך ההכשרה האקדמי על מנת לצקת בתלמידים הצעירים את תובנת ההתערבות האינטרדיסיפלינרית כבר מתחילת דרכם.