קישורים

Apraxia kids


www.apraxia-kids.org

 

American speech hearing language association


www.asha.org

The voice with in clinic - Melbourne Australia