טיפול


נושאי הטיפול

היגוי - טיפול בבעיית אפרקסיה ורבלית. קשיי היגוי על רקע בעייה בתכנון המוטורי של הדיבור. 

שפה - ניתוח יכולות שפתיות רצפטיביות ואקספרסיביות ובניית מערך טיפול מתאים.

תקשורת - ניתוח היכולת התקשורתית בהסתמך על כליים שנבנו במרכז וכן באמצעות כלים מתוקפים אחרים. זיהוי הצרכים התקשורתיים הספציפים ובניית תכונית התערבות מתאימה. ההתערבות מתאימה לקשיי תקשורת בתחום האוטיזם ואחרים. 

מוטוריקה - הערכה מדויקת של הצרכים המטורים תוך שימוש בכלי הערכה מעמיק ומדויק שנבנה במרכז יעל ובניית תוכנית התערבות מתאימה. במרכזים יש כלי טיפול מוטורים מתקדמים ורבים. מיקוד הטיפול הוא בבעיות של תיאום ותכנון תנועה (אטקסיה ודיספרקסיה) , DCD, היפוטוניה, גרפומוטוריקה.

הקלדה - לאורך השנים התפתחה מומחיות ופרוטוקולים ללימוד תחום ההקלדה עבור ילדים עם אוטיזם או בעיות תקשורת ושפה אחרות. אנו משתמשים במקלדות עם מקשים גדולים וברורים וכמו כן כלי עזר אחרים. הפרוטוקולים נבנו מתוך נסיון עם מאות ילדים בתחום זה החל משנת 2000 ופועלים בהצלחה מרובה בארץ ובעולם. 

יכולות אקדמיות - במהלך השנים טופלו ילדים רבים במרכז יעל בתחומי הקריאה, כתיבה, וחשיבה כמותית תוך פיתוח מתודות ללמידה, שימוש בכלים קיימים, פיתוח חומרי לימוד בעברית ושפות אחרות.  נוצרו שיתופי פעולה עם בתי ספר וכתיבת תוכניות לימוד אישיות לילדים בבתי הספר. נבנה מודל הנברשת להטמעת שיטת הטיפול הרב תחומי במסגרת החינוך המיוחד בישראל. קיים ידע רב במרכז יעל לטיפול בתחומים אלו.

קוגניציה - פיתוח היכולות הקוגנטיביות כגון מיון, התאמות, תפיסה ויזואלית, פתרון בעיות, אנלוגויות, היסק, קשב ועוד הוא חלק מהתוכניות השגרתיות במרכז יעל. חלק גדול מהמטפלים הם מנתחי התנהגות בהכשרתם ורוב תכוניות ההתערבות הרחבות המופעלות במרכז כוללות היבטים קוגנטיבים. לשיפור המימד הקוגנטיבי חשיבות רבה בהתפתחות הכללית של הילד במיוחד לאור קשיי היגוי וקשיי תקשורת בסיסים. 


ישראל

סוגי טיפולים

מרכזי יום - טיפול בן 4 שעות 1-2 פעמים בשבוע בבקרים לפי שיטות VML ן MDT. מטפל בודד עובד מול הילד ומקדם אותו במספר תחומים במקביל. הטיפול במסגרת מרכז היום הוכיח את עצמו כיעיל ביותר והביא לשינויים משמעותיים בתפקוד הילדים לאורך השנים.

טיפול ממושך - טיפול בן שעתיים המתמקד בדרך כלל  בשני נושאים לפחות עם מטפל בודד. טיפולים אלו ניתנים בדרך כלל בשעות צהרים או אחר הצהרים. מספר טיפולים שבועי יכול להיות 1-3 פעמים בשבוע. 

טיפול ממוקד - שעה וחצי עד שעה אחת של טיפול. טיפולים אלו מתמקדים בנושא אחד, בדרך כלל בתחום הדיבור. ניתן לקיים טיפולים אלו מספר פעמים בשבוע.

 

הטיפולים ניתנים על בסיס מקום פנוי במרכזי הטיפול של מרכז יעל או לפי פניות המטפלים הקשורים למרכז יעל. במקרים בהם אין פניות או שאין התאמה מבחינת שעות וימים תכנס המשפחה לרשימת המתנה או תחל טיפול בבית לפי תוכנית טיפול שתבנה במרכז. 

ניתן לבצע הדרכות עוקבות אחת לחודש. 

 

טיפול אינטנסיבי

טיפולים אינטנסיבים מתקיימים במרכז יעל בנשר. הטיפולים האינטנסיבים הם בני יומיים עד מספר שבועות רצופים  בהתאם לצורך.

משך הטיפול היומי 4-8 שעות

טיפולים אינטנסיבים ניתנים גם בחול לפי דרישה. 

צורת הטיפול האינטנסיבי ותמחורה יעשה בהתאם לצרכי הילד הספציפי עם גמישות מירבית מצד המרכז.