...אפשר גם בגיל מאוחר להתגבר על אפרקסיה

גם גיל 16 אינו מאוחר.....לאחרונה יצא לי לעבוד עם נער בן 16 מאירלנד בטיפול אינטנסיבי בן יומיים.היכולות הקוגנטיביות והתקשורתיות תקינות, מסוגל להקליד בטלפון ולהראות את רצונו. שפה תקינה. אך הדיבור אינו מובן.