שיטת MDT


הטיפול בילד עם צרכים מיוחדים מקיף מספר רב של תחומי ונושאי טיפול. ארגון הטיפול בילד שכזה מורכב ודורש ראייה רחבה וכוללת של הקשיים והכוחות החיובים של הילד, הכרת אמצעי הטיפול השונים ובחירת אנשי מקצוע טובים לטיפול. מבחינה כלכלית הטיפול דורש משאבים רבים מאחר והוא נמשך לאורך תקופת זמן ארוכה ויש צורך במספר שעות טיפול שבועיות רב.

בטיפול בכל ילד קיימות מספר דרכים אופטימליות להגיע למיצוי מכסימלי של פוטנציאל הילד. כל דרך נכונה עבור הילד כל עוד הוא מאושר, הדרך מתאימה לסביבה הקרובה של הילד והיא עוזרת לו למצות את הפוטנציאל הטמון בו.

קיימות שתי גישות עיקריות לטיפול בילדים כיום. הראשונה המסורתית כוללת את דיסיפלינות הטיפול השונות (ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, קלינאות תקשורת ועוד) והטיפול מתבצע ע"פ אבחון רב תחומי של  הדיסיפלינות השונות. הגישה השניה כוללת בעיקרה שיטות טיפול כוללניות אשר כל אחת מהן מתיימרת לעסוק במספר רב של תחומי טיפול ובעלת מבנה רב תחומי כולל. בנוסף קיימות שיטות טיפוליות ייחודיות משלימות המטפלות בתחום אחד בלבד. שתי הגישות העיקריות יתקשו למצות את הפוטנציאל המכסימלי של הילד משום שהן אינן מאורגנות די הצורך כדי לראות את התמונה הכללית האמיתית של הילד. ישנם מקרים בהם שיטה ספציפית או צורת טיפול מסוימת אחת נותנת מענה לצרכיו של ילד ספציפי אחד ועוזרת לפתור את מירב הבעיות אך ברוב המקרים אין שיטה הנותנת מענה לכלל הילדים.

שיטת MDT  מנסה להגיע לדרך האופטימלית בטיפול בילד ולנסות ולמצות את מכסימום פוטנציאל הילד בכל טיפול. MDT נבנית ע"פ אבני היסוד המרכיבות את כל השיטות והדיסיפלינות הטיפוליות. אם ננתח את המבנה של כל השיטות והדיסיפלינות נגיע בסוף למכנים המשותפים של כולם, אבני היסוד הבונות את כל השיטות והם תחומי ההתפתחות - מוטוריקה, תחושה, קוגניציה, תקשורת ושפה, יכולות חברתיות, התפתחות רגשית ומצב רפואי.  MDT בוחנת את הילד דרך אבני היסוד ובונה את תוכנית הטיפול הכוללת על בסיס אבני היסוד תוך אפשרות שימוש בטכניקות מכל שיטות ודיסיפלינות הטיפול הקיימות.

מפתח הגישה הוא ד"ר אלעד ושדי, מטפל ומנחה צוות לפי הגישה הרב-תחומית.  השיטה התפתחה מתוך צורך לתת מענה לצרכים המורכבים של אותם ילדים ומתוך ההבנה שיש ליצור מנגנון אשר יכול לנתח באופן רב-תחומי שלם את התמונה הכוללת של הילד ולהביא לתוכנית טיפול הנותנת מענה מדויק יותר לצרכי הילד. השיטה אינה מציעה פילוסופיה טיפולית חדשה אלא מארגנת את שיטות הטיפול הקיימות באורח אינטגרטיבי.

פיתוח השיטה כולל אינטגרציה של שיטות טיפול שונות ובניית מודלי עבודה וכלי ניהול מתאימים. השיטה מבוססת על ידע מדעי וניסיון קליני רב.  

מאחר והשיטה מקיפה את כל תחומי ההתפתחות היא עדיין נמצאת בשלבי פיתוח ובניית כל הכלים בצורה מדוייקת ככל הניתן. לאורך השנים נבנו הערכות בתחומי ההיגוי, שפה, תקשורת, קוגניציה, תחושה, מוטוריקה וADL. הערכות אלו נבנו תוך שימוש בהערכות קיימות רבות וביצוע התאמות לצרכים הקלינים האיטגרטיבים של השיטה.

כיום השיטה נכתבת כאלגוריתם מתימטי אשר יקח בחשבון אלפי משתנים בכל תחומי הטיפול, ינתח אותם בהתאמה וידע להוציא תוכנית טיפול מייטבית.